بندر خشک: منطقه ویژه تجاری پیام ، قطب اقتصاد دیجیتال کشور خواهد شد – دیجیاتو – آموزشگاه زبان انگلیسی

نزدیکی‌های مهر شهر کرج تابلوی منطقه ویژه تجاری پیام خودنمایی می‌کند و بعد از ورود به آن با سوله‌های عظیم و کارگاه‌های متعددی مواجه می‌شوید که به گفته مسئولان این منطقه، بیشترشان فعالیت خود را شروع کرده‌اند

Read More »